Tekniken bakom

08-440 71 70
info@flexirent.se

 Tekniken bakom Kollektomat
 

- Kollektomaten bygger på ett Windows-program som installeras på en industridator. Den skiljer sig från en standard-PC genom att den är gjord för lång, kontinuerlig drift utan omstart och är bl a utrustade med extra fläktar.

- Kvitto skrivs ut på en inbyggd thermo-skrivare.

- Skärmen är en högkvalitets-pekskärm (man trycker direkt på skärmen, därför behövs ingen mus)

- PIN-terminalen tillverkas av Xenteo och är den senaste generationens terminal, som uppfyller bankernas höga säkerhetskrav:

Untitled-g1

- Som en extra säkerhet blockeras Kollektomaten för användning så fort någon form av störning uppstår. Det räcker att kvittoutskriften inte fungerar (t ex om kvittorullen är slut) för att stoppa. Detta gör Kollektomaten säkrare än de bemannade terminaler som finns i dagens detaljhandel.

- För att ingen skall kunna manipulera datorn finns det ett övervakningsprogram som gör det omöjligt att stänga av Kollektomat-programmet och komma in i normalt windows-läge.

- Till Kollektomaten finns en web-portal där alla inställningar görs. Det betyder att man kan göra inställningar från alla datorer med internettillgång.

- På web-portalen kan man också utvärdera statistiken.

Automatiska uppdateringar

Mjukvaruuppdateringar har Kollektomat löst genom att alla inställningar görs via internet på webbportalen, där utvärderas även all användningsstatistik.
Programuppdateringar sker automatiskt. Kollektomaten kopplar på natten upp sig till webbportalen för att lämna statistik, och kontrollerar samtidigt om det finns en ny programversion. Om så är fallet hämtas och installeras uppdateringen automatiskt

Det betyder att man - i princip - aldrig behöver arbeta direkt på Kollektomaten.

Hög säkerhet

Kollektomaten har högsta möjliga säkerhet för att trygga kundens integritet och kortnummer. Först nu finns det tillräckligt säkra betalterminaler för kreditkort. Kollektomat använder marknadens mest moderna och säkra terminal, Xenteo-terminalen är certifierad av bankerna och PAN Nordic. Den har ett aktivt manipulationsskydd och kan uppgraderas till att uppfylla nya framtida krav.

Själva kortterminalen (Xenteo) hyr du direkt av din bank. Om du har Swedbank hyr du en BABS-terminal, och om du har en affärsbank hyr du en Point-terminal.