Statistiken

08-440 71 70
info@flexirent.se

Se insamlingsstatistiken på internet
 

Se gåvostatistik på internet
 

Varje natt kopplar Kollektomaten upp sig till web-portalen och lämnar aktuell statistik över gåvor och offer. Därmed har du tillgång till statistiken från alla datorer med internetkoppling.

Här finns inga kortnummer och alla givares anonymitet är garanterad.

kollektomat_web_statistik

Du ser varje enskild gåva med datum, klockslag, Kollektomat-nummer, ändamål för gåvan och värde.

Dessutom finns en sammanfattning med belopp per gåva.

Olika användarnivåer

Statistiken är utformad med fem nivåer; samfund, stift, samfällighet, församling och kyrka.
Här ser ju de olika kyrkorna lite olika ut, men för större enheter är detta mycket användbart.

  • · Samfundet centralt kan se totalvärde för hela kyrkan och kan dessutom bryta ned dessa på lägre nivå till enskild Kollektomat.
  • · Ett stift kan se totalvärde för sitt stift och kan dessutom bryta ned dessa på lägre nivå till enskild Kollektomat.
  • · En samfällighet kan se totalvärde för sin samfällighet och kan dessutom bryta ned dessa på lägre nivå till enskild Kollektomat.
  • · En församling kan se totalvärde för sin församling och kan dessutom bryta ned dessa på lägre nivå till enskild Kollektomat.
  • · En kyrka kan se totalvärde för sin kyrka och kan dessutom bryta ned dessa på lägre nivå till enskild Kollektomat.

Skriftlig rapport

För bokföring finns en skriftlig rapport färdig med konto (du ställer in dina standardvärde).

Denna kan du t.ex. använda för att bokföra skulder till andra insamlingsinstitutioner om du har sådana som gåvoändamål på Kollektomaten.