Givaren

08-440 71 70
info@flexirent.se

Så använder givaren Kollektomat

Givaren ställer sig framför Kollektomaten och börjar med att välja något av nio alternativa ändamål för sin gåva (ändamål som kyrkan själv bestämmer och enkelt ändrar).

kollektomat_huvudfonster

Valet sker på skärmen som är tryckkänslig och givaren behöver bara trycka på en av de knappar som visas.

Därefter byts skärmbilden och givaren skall nu välja belopp för sin gåva. Det finns fyra förvalda standardbelopp, men också möjlighet att fritt ange ett annat belopp.

kollektomat_valja_belopp_fonster

Sedan skall användaren själv dra sitt betalkort i terminalen och bekräfta sin identitet med en personlig PIN-kod (samma kod och sätt som t ex i bankomat eller butik).

När detta har skett bokas gåvan och ett godkänt kreditkortskvitto skrivs ut. På kvittots nedre del finns ett avskiljningsbart kvitto på själva gåvan.

kollektomat_kvitto