Inställningar

08-440 71 70
info@flexirent.se

Inställningar på Kollektomat-portalen
 

Inställningar av Kollektomaten

Kyrkan gör själv alla inställningar på Kollektomat™ på en web-portal och dessa skickas sedan till Kollektomat™.

Följande inställningar kan göras:

  • · Färg på bakgrund
  • · Färg på typsnitt för val av språk
  • · Logotyp/vapen för den lokala församlingen
  • · Logotyp/vapen för kyrkan
  • kollektomat_web_installningar

I nästa fönster kan du ange:

  • · Namn på nio olika gåvoändamål
  • · Upp till sex olika språk kan aktiveras. För varje språk kan översättning ske av gåvoändamål samt alla andra meddelande som visas på skärmen.
  • · Text på kvitto
  • kollektomat_web_installningar_text

På natten kopplar Kollektomaten automatiskt upp sig via internet till portal och hämtar de senaste inställningarna.