Kollektomat - en bra idé

08-440 71 70
info@flexirent.se

Vad är Kollektomat ?

Kollektomat™ är en självbetjäningsterminal för att skänka pengar med hjälp av betalkort.

Kollektomat™ är en elegant möbel, helt anpassad till kyrkorummet. I den finns en dator, en kvittoskrivare,
en kortbetalterminal med PIN-kod och det unika Kollektomat-programmet™.

Kyrkobesökaren kan på en touchscreen-skärm välja ett ändamål för sin gåva, ange ett belopp för att sedan betala med kort och PIN-kod.

Kollektomat™ är ett svar på framtidens ”kontantlösa samhälle” där medborgarna ställer krav på att få använda kort i alla sammanhang. En förändring som inneburit att kyrkor, samfund och andra organisationer de senaste åren samlat in allt lägre belopp genom kollekt och bidrag. Därför att kyrkobesökarna helt enkelt har mindre kontanta belopp på sig, och därmed mindre praktiska möjligheter att ge en gåva.

Kollektomat™ är ett svar på önskemål från både kyrkobesökare och samfund. Traditionella kortterminaler är svårare att hantera, saknar tillräcklig säkerhet och kräver personal på plats. Undersökningar visar också att givare vill ha anonymitet och stå ostörda när de väljer belopp och ger sin gåva.

hog_med_kort
Kollektomat Classic IV Vit 200x310

Glöm vanliga betalterminaler

Kollektomaten har högsta möjliga säkerhet för att trygga givarens integritet och kortnummer. Den är godkänd för att stå obemannad, till skillnad från “vanliga” osäkra kortautomater.

Det är också viktigt att poängtera att Kollektomat™ inte ersätter kollekten. Den är ett komplement, ytterligare ett betalningssätt. Vid varje gåva skrivs ett gåvokvitto ut, detta kan läggas i kollekten.

Kollektomat™ passar både kyrkosamfund och ideella organisationer.