Finansiering

08-440 71 70
info@flexirent.se

Finansiering

Som experter på finansiering har vi skräddarsytt finansieringspaket för Kollektomat. Om din församling dessutom tillhör ett samfund eller organisation som tecknat ramavtal, blir villkoren extra förmånliga även för mindre församlingar.

Leasing och IT-hyra har en rad fördelar jämfört med att betala fakturan vid leverans:

  • · Det blir lättare att överblicka kostnaderna över tiden. Samma avgift hela tiden.
  • · Kostnaden tas löpande när du använder utrustningen, dvs månad för månad. Jämför t ex med att anställa en person . Då betalar ju inte du lönen för tre år framåt på första anställningsdagen!
  • · Pengarna som kvarstår i församlingens kassa ger handlingsfrihet för framtiden.
  • · Det ger flexibilitet.

Kontakta Flexirent för ett finansieringsförslag.

 

sedlar