Policy

08-440 71 70
acqwool@flexirent.se

Vi kör all e-post via:Vi rekommenderar Crossnets tjänster

rek_grey02

Se bilder från “vår” skola i Kenya

Lektion i Nairobi

Kvalitet

plicy 1

Acqwool Development AB arbetar målmedvetet för kvalitetsstyrning.

Våra underleverantörer är alla kvalitetssäkrade och vi vet att det är slutkundens tillfredställelse som är främsta måttet på kvalitet. Vår kvalitetspolicy omfattar en rad punkter varav den viktigaste är att den levererade varan är rätt från början, korrekt levererad och i rätt tid.

Kvalitet blir därigenom något naturligt för utveckling, konstruktion, produktion, försäljning och service. Men också en varumärkesbyggande resurs och konkurrensfördel.

Dessutom sparar vi miljön genom vårt synsätt - gör vi rätt sparar vi inte bara tid utan också energi.

Acqwool Developmen AB har sedan starten 2002 målmedvetet arbetat på att respektera myndighetskrav och gällande lagstiftning. Vårt miljöarbete internt, externt och i framställningsprocessen är präglat av långsiktighet och helhetssyn.
 

Miljö

Policy 2

Kontinuerligt testas och värderas våra produkter och processer för att därigenom vara ett steg före myndighetskrav. Våra samarbetspartners, fiberleverantörer och producenter m fl är miljöcertifierade och därigenom säkerställer vi att de också uppfyller gällande lagstiftning och miljökrav.

Vårt intresse att skapa livskraftiga vävar, innebär också att spara miljön och återvinningsprocessen.

Att vi i huvudsak arbetar med naturfibrer innebär också förnyelsebara processer.