Materialet

08-440 71 70
acqwool@flexirent.se

Vi kör all e-post via:Vi rekommenderar Crossnets tjänster

rek_grey02

Se bilder från “vår” skola i Kenya

Lektion i Nairobi

Ull - Naturens material

sheep_kollage

När vi bestämde oss för att utveckla ullen , kände vi redan ullens kvalitativa
egenskaper. I starten arbetade vi uteslutande med 100% ull. Och det fortsätter
vi att utveckla. Men nu vet vi också mer. Idag finner vi fler intressanta lösningar
och mervärden då vi kombinerar ullen med andra fibrer och tekniker. Här är
vi i ett spännande skede med många intressanta produktidéer.

Vårt arbete kan ses som en försiktig tillämpning att hjälpa naturen in i 2000-talet.
Men också att finna tekniska och livskraftiga lösningar för att hjälpa nutidsmänniskans
ökade och ändrade krav och behov.

Sedan starten bestämde vi oss för att utveckla ullmaterialet till nya höjder.
Vi har envist stickat, testat, åter testat, analyserat, värderat, omvärderat och
åter stickat och processat på ett material som nu börjar visa unika och
intressanta resultat. Dels som grundvara. Men också som plattform för nya
diversifierade produktidéer.

ull_close_up

Vår ambition och vision är att utveckla naturmaterialet ull, i ett eller flera steg
vidare. Skapa livskraftiga lösningar och produkter för nutidsmänniskans ökade
krav, behov och komfort.

Vi känner att vi håller på med något viktigt, kanske historiskt.