Acqwool - Flexirents nya leverantör

08-440 71 70
acqwool@flexirent.se

Vi kör all e-post via:Vi rekommenderar Crossnets tjänster

rek_grey02

Se bilder från “vår” skola i Kenya

Lektion i Nairobi

logo_Qwaiet_SA

Stolta presenterar vi vår nya produktserie från Acqwool - helt utan megabyte, gigahertz och trassliga kablar. Nu kan vi även ge er en både vacker och ljudmiljövänlig lösning för ert konferensrum, kontor eller samlingssal. Se filmen på Youtube

I ren, härlig ull med vacker struktur och oanade ljudabsorberande egenskaper. Häng i taket eller på väggen, eller till och med trampa på den som en mjuk och stilig matta. Nu finns den också som skärmvägg och anslagstavla.

Hur lång efterklang har ni i er lokal egentligen, och hur mycket kan vi förbättra ljudmiljön?

Låt oss komma och mäta upp ljudmiljön i rummen, och ge er ett riktigt bra förslag. Mycket fina referenser finns över hela landet. Kontor, konferensrum. inspelningsstudios, skolor kyrkor och matsalar.

Tillsammans med den ledande inredaren och designern Okko kan vi också erbjuda helt skräddarsydda inredningar. Designade för just din lokal.

 

 

Acqwool har tekniskt utvecklat en ny typ av ljudabsorbent tillverkad av 100% ull.

Den dämpande textilien har också ett estetiskt tilltalande utseende och utgör en kontrast till moderna byggmaterial som betong och glas.

    QW_intro

Textilien är tänkt att inte enbart fungera som ett akustiskt dämpande material utan också tillföra estetiska värden till det offentliga rummet. QWaiet väven har tekniskt utvecklats i tre olika utföranden för olika användningsområden, miljöer, krav och behov.

QWaiet Compact 11X , är en ljudabsorberande ullväv för fri hängning eller i kombination med mineralullsbeläggning som väggar, tak eller olika moduler.

QWaiet Single 21X , är en ljudabsorberande ullväv främst för tak. Fungerar också utmärkt som beklädnad för möbler som annan inredningstextil takabsorbent.

QWaiet Double 31X, med dokumenterat dämpande egenskaper som frihängande textil väv för olika miljöer. Utmärkt som rumsavskiljare. Dess estetiska värden är utmärkande då väven inte har någon baksida. De räfflade stickningarna möjliggör grafiska lösningar i form och färg.

Samtliga utföranden kan med begränsade möjligheter jacquardstickas med olika mönster efter beställarens intressen och behov. Samtliga QWaiet textilier är testade på SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). Se vidare våra testrapporter.

För information om vilka akustiska riktvärden som gäller för offentliga lokaler se socialstyrelsens nya allmänna råd för buller inomhus SOSFS 2005:6 och höga ljudnivåer SOSFS 2005:7 . www.socialstyrelsen.se
Se även arbetsmiljöverkets nya bullerföreskrifter AF 2005:16 www.av.se.

Under flera år har textilier använts sparsamt när offentliga miljöer som kontor, restauranger och skolor ska inredas. Den minimalistiska stilen med stora rena ytor har varit det rådande idealet, inga mjuka textila material ska störa det avskalade helhetsintrycket. Detta har resulterat i att ljuden i dessa offentliga rum fritt studsar mellan hårda ytor av betong, trä, metall och glas utan att dämpas. Personer som dagligen vistas i dessa miljöer upplever den dåliga akustiken som ständigt återkommande huvudvärk, tinnitus (öronsus) och koncentrationsproblem.

Huvuddelen av de akustiskt dämpande materialen på marknaden utgörs av belagda ytterskikt av någon form av väv. Skivorna används i regelverk för undertak och till väggskivor och är oftast vita.

Absorptionsklasser - QWaiet tillhör den bästa klassningen.

Ljudabsorbenters förmåga att dämpa ljud mäts enligt en internationell standard (EN ISO 354) och klassificeras enligt den internationella standarden EN ISO 11654 utifrån sin absortionsfaktor, det vill säga förmågan att "suga upp ljud". De olika absortions-klasserna betecknas A, B, C, D samt E. De bästa absorbenterna klassas som A- absorbenter.

Våra skivor/paneler klassas som A- absorbenter vilket gör att de tillhör den bästa klassningen.

Vår frihängande absorbent är klassad som en B- absorbent vilket innebär att den är en fullgod absorbent för offentlig miljö vid rätt placering i ett rum.

               absortionsfaktor

Materialval och brandsäkerhet

Materialvalet till textilier för offentlig miljö är begränsat eftersom kravet på svårantändlighet är avgörande. Egenskapen svårantändlighet definieras av att materialet inte ska kunna underhålla sin egen förbränning utan slockna av sig självt. Dessa tjockare ulltextilier uppfyller dessa krav, brandtester på IFP och SP har visat att det nästan är omöjligt att få denna typ av ulltextilie att börja brinna.

Allergi
Det finns inga belägg för att en ulltextilie skulle orsaka allergiska reaktioner. Man skulle kunna säga att ullfibern drar till sig mindre damm än t.ex. syntetfibern eftersom den är statiskt elektrisk. Naturligtvis kräver alla textilier kontinuerlig skötsel i form av vädring och tvätt.

Tvätt
För frihängande längder rekommenderas främst vädring vid fuktig väderlek eftersom ullfibern i princip renar sig själv när vattenmolekyler vandrar ut och in genom ullfibrerna. Torra fläckar som sitter löst på textiliens yta kan borstas bort med mjuk borste eftersom textilierna tål kraftig borstning. För våta fläckar (vätskefläckar) kan textilien rengöras med vatten, tvättmedel och borstning utan att skada den textila ytan. Textilierna kan naturligtvis även dammsugas.

Ulltextilier kan tvättas i tvättmaskin i ullprogrammet. Vid vattentvätt kan ulltextilier tvättas i vattentemperaturer upp till 100 grader men det är viktigt att inte bearbeta textilien mekaniskt eftersom ytterligare filtning då kan uppstå.

Konfektionering
Textilien stickas i 100 % ull som sedan genomgår en vattenbaserad valkningsprocess vilklet resulterar i en mycket formstabil vara. De frihängande textilierna behöver inte konfektioneras i sidorna eller i nederkanten, det är bara att klippa av materialet till passande längd. Materialet töjer sig obetydligt på längden och ingenting på bredden.

Färgsättning
Acqwool arbetar med en basfärgskala och kompletterande accentfärger men i specialfall kan vi skräddarsy färgställningar och har då tillgång till 250 färger.

Textilien tillverkas på ett sådant sätt att den går att färgsätta med helt olikfärgade sidor vilket ger stora designmöjligheter.

Se respektive produktgrupp för färgskalor.

Ljusäkthet
Tester som vår garnleverantör gjort visar att färgäktheten ligger mellan 3-4 vid längre tids exponering för solljus, det bästa ljusäkthetsvärdet är 5. Eftersom detta akustiska material ska placeras inne i rum och inte vid fönster för bästa absorptionsförmåga ser vi detta som utmärkta värden.