Flexir d1

08-440 71 70
info@flexirent.se

 

 

Håll era hjul rullande med Flexirentavtal.

Låt oss slå fast att det finns saker som ökar i värde och saker som minskar i värde. Eller med andra ord; sådant som det är gott att äga, och sådant som är oekonomiskt att äga.

Om man kommit så långt i sin bedömning, så kommer ofta leasing på tal. Leasing vet “alla” vad det är, och de flesta företag har erfarenhet av det.
Men det alla inte vet är att finansiering är mycket mer än så.

Flexirent ger er den bästa finansieringsmixen av alla.

Titta på din egen organisation. Har alla produkter samma livslängd och funktion? Servrar, bärbara, bordsdatorer, verkstadsmaskiner....
Vår erfarenhet säger oss att oftast är det en mix av korta och längre bytesoptioner som är det bästa och mest ekonomiska.

Traditionell leasing är oftast inte optimalt för ditt företag, det är en alldeles för trubbig form av finansiering. Ni sitter med samma utrustning i flera år, alldeles oavsett hur era behov förändras.

Flexirent erbjuder hyresavtal där era behov styr hur länge ni skall ha er utrustning. Byt varje år, byt vartannat år, eller ha en mix av utbytesintervall som gör dig maximalt flexibel. Era bärbara datorerna har kanske kortare livscykel än er tryckpress.. Det är det vi är experter på. Till samma pris som för leasing. Det kan väl inte göra ont?

Ring eller maila till oss för riktigt bra förslag.

Rostiga hjul