Flexir d1

08-440 71 70
info@flexirent.se

 

 

Investera bara i sådant som ökar i värde.

Det låter ju enkelt och smart, och alla håller med, men ändå är det många som gör tvärtom. Vi tänker på när företag köper datorer, projektorer och annan kortlivad utrustning. Sådant är ju knappast känt för att öka i värde. Så varför skulle ägande vara ett självändamål?

Använd er av Flexirent istället, det är därför vi finns.
 

Tänk så här:

-Kontorslokalerna (hyra betalas månads- eller kvartalsvis)
Skulle du vilja betala för tre år i taget?

-Personalen (löner betalas per månad)
Skulle du vilja betala för tre år i taget?

-El och vatten (el och vatten betalas månads- eller kvartalsvis)
Skulle du vilja betala för tre år i taget?

...varför är det då logiskt att betala en dator tre år i förväg?

-Datorer (Flexirent betalas månads- eller kvartalsvis.)
Med Flexirents enkla utbytesoptioner håller du dessutom jämna steg med utvecklingen.

Investera i saker som ökar i värde, och “Flexirenta” saker som minskar i värde!

Många svenska företag flexhyr redan sin dator, projektor och övrig IT-utrustning, de har upptäckt de många fördelarna som den här betalningsformen medför. Genom att finansiera din utrustning via Flexirent sprider du kostnaden över flera år. FlexiRent ger dig också en flexibel utbytesrätt så att du alltid kan ha ändamålsenlig, uppdaterad utrustning.

kablar

08-440 71 70