Flexir d1

08-440 71 70
info@flexirent.se

 

 

Finansieringsmäklare

Om man googlar ordet finansieringsmäklare - vilket du kanske gjorde för att hitta hit - så får man inte många relevanta träffar. Men man hittar Flexirent. Det här är i korta ord vad vi erbjuder:

Vi använder oss ofta av bilden av en försäkringsmäklare. Och liknelsen är inte dum.
För inte så länge sedan fick man vända sig till flera olika försäkringsbolag för att teckna sina försäkringar, det var tidsödande eftersom de olika bolagen var bra på olika saker. Så i slutänden fick man antingen bli “helkund” hos den som hade nästan allt det man behövde, eller så köpte man olika försäkringar av olika bolag. Nu finns det försäkringsmäklare som gör hela det jobbet åt dig. Smart och mycket mer lättarbetat.

Köp inte03

Precis så arbetar vi på Flexirent med objektsfinansiering.
Vi hjälper företag och organisationer att få till den optimala mixen av ägda och leasade produkter. För att göra en lång historia kort, så börjar vi med att gå igenom hur det ser ut idag, vad ni leasar och vad ni valt att äga själva. Inom alla olika områden. Det gäller egentligen allting som kostar en slant. Vi diskuterar också hur investeringsbehoven ser ut närmaste åren, och hur en optimal situation skulle vara för just er.

Sedan kommer vi tillbaka med ett förslag kring finansieringen. Vi presenterar hur företagets allmänna ekonomi påverkas och vilka effekter förslaget får. Sammantaget är att vi vill ge er kontrollerade och sänkta kostnader och samtidigt bättre effektivitet.

Grundidén är att du skall äga sådant som ökar i värde och leasa sådant som sjunker i värde.

En annan käpphäst är att du bara ska ha (och betala för) produkterna så länge som de används. Därför är en av våra specialiteter Flexhyra, som ger dig en option att byta ut eller uppgradera den leasade utrustningen efter överenskomna intervall.
Allt det här har vi tekniker för och ger dig goda råd kring.

Flexirent är partner med ledande finansbolag och banker.